MUŞ SANCAĞI

HAYATTA KALAN MIKIRTİÇ TOROSYAN’IN, MUŞ SANCAĞININ SASUN KAZASI, YUKARI KHARZAN (KHABILCOZ) NAHİYESİ KÖYLERİNDEKİ KATLİAMLARDAN KURTULANLARIN SAYISIYLA İLGİLİ TANIKLIĞI

[1916]

Ğabılcoz-Sasun

Gabılcoz Kaymakamlığı çevresinde yaklaşık 200 Ermeni köyü vardı, içlerinden 20 köyün halkının kalıntıları Maratuk Dağı’na çıkıp kurtuldu. Bu köyler şunlardır.

Patırmut, 70 hane, 30’u Ermeni, 40’ı Kürt.

Hatni, 130 hane, 60’ı Ermeni, 70’i Kürt.

Hırut, 30 hane, 20’si Ermeni, 10’u Kürt.

Koşak, 10 hane, 5’i Ermeni, 5’i Kürt.

Pirşenk, 15 hane, 15’i Ermeni.

Tizi, 20 hane, 5’i Ermeni, 15’i Kürt.

Dzorağbi, 24 hane, 4’ü Ermeni, 20’si Kürt.

Rikonk, 10 hane, 5’i Ermeni, 5’i Kürt.

Arvıdots, 50 hane, 5’i Ermeni, 45’i Kürt.

Tınketk, 20 hane, 10’u Ermeni, 10’u Kürt.

Kotırfer, 20 hane, 10’u Ermeni, 10’u Kürt.

Kardser, 25 hane, 20’si Ermeni, 5’i Kürt.

Oğmgec, 14 hane, 4’ü Ermeni, 10’u Kürt.

Gomk, 5 hane, 5’i Ermeni.

Nerkin Tagh (Aşağı Mahalle), 22 hane, 7’si Ermeni, 15’i Kürt. Mışkatar, 17 hane, 15’i Ermeni, 2’si Kürt.

Hovgeğ, 10 hane, 10’u Ermeni.

Nadopa, 11 hane, 10’u Ermeni, 1’i Kürt.

Talidzor, 20 hane, 5’i Ermeni, 15’i Kürt.

Toplam 523 hane, 255’i Ermeni, 268’i Kürt.

EMA, fon 227, liste 1, dosya 452, yaprak 30 arka yüzü, orijinal, el yazısı.