Taner Akçam – Adnan Ekşigil’in eleştirisi vesilesiyle Yüzyıllık Apartheid ve ötesi

Adnan Ekşigil’in Yüzyıllık Apartheid kitabım hakkında yazdığı eleştirinin ağırlık merkezini Apartheid kavramı oluşturuyor. Ekşigil’in ana fikri; “Apartheid’a elverişli bir iklime pekâlâ sahip olmakla beraber” Türkiye’de “tam teşekküllü bir Apartheid rejiminin varlığından bahsetme(nin) zor” olduğu. Bu nedenle, aksini iddia etse de …

Taner Akçam – Sevr ve Lozan’ı ortak noktaları üzerinden okumak

Sevr ve Lozan bugüne kadar, birbirinin tam zıttı iki antlaşma olarak okundu. Toprak ve sınırlar konusunda bu zıtlık doğru olabilir. Ama Sevr ve Lozan bunun dışında çok ciddi ortaklıklara ve benzerliklere sahipti. Vatandaşlık hakları, azınlıkların korunması ve savaş suçlarının tazmini …

Taner Akçam – 2023’te Sevr ve Lozan’ın ezberlenmiş hikâyesi değişmek zorunda

“100. yılı boyunca Cumhuriyetin kuruluş taşları olan Sevr ve Lozan üzerine çok şey söylendi. Burada, bugüne kadar okuduklarınızdan farklı bir tez dile getirilerek Sevr ve Lozan’ın bugüne kadar herkesçe bilinir ve ezberlenmiş hikâyesinin artık değişmesinin şart olduğu söylenecek. Hatta demokratik …

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYOUNU – Sayın T.C. CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanYüksek Makamına

                                                                                              4 Eylül 2023

Sayın Cumhurbaşkanı,

    Bu mektubu, 1955-2003 döneminde rızaları olmadığı halde yurt dışına göç etmeye mecbur edilen T.C.  vatandaşı İstanbullu Rumları  temsil eden Evrensel  Federasyonu adına size gönderiyoruz.

   Türkiye resmi makamlarıyla iletişimimiz 2008 yılında size gönderdiğimiz …

SAVAŞA HAYIR SOYKIRIM DURDURULSUN!..

      Auschwitz üzerine şiir yazılmaz demişti Adorno.

        Nazilerin Polonya’daki en büyük toplama kampı olan Auschwitz’te toplanan 1.3 milyon kişiden 1.1 milyonu gider gitmez gaz odalarında katledilmişti. “Bitlendiniz” diye saçları kesilip, “hadi banyoya” diye gaz odalarına gönderilen kurbanlar, duşlardan sıcak …

Hovsep Hayreni – ARTSAKH’TA VARLIK-YOKLUK MESELESİ VE KENDİ KADERİNİ TAYİN HAKKINI SAVUNMA KARARLILIĞI

Artsakh (Dağlık Karabağ) ve Ermenistan’la ilgili önemli gelişmeleri zaman zaman konu edip paylaşıyorum. Genelde ilgilenen çok az. Ama bir kişi de okusa yazmaktan kendimi alamayacağım hayati durumlar yaşanıyor.

7 aydan fazladır abluka altında, son kırk gün ise hümaniter yardımdan bile …

Hovsep Hayreni – ALİYEV ALTI AYDIR İZOLE ETTİĞİ ARTSAKH’A ÖLDÜRÜCÜ DARBEYİ VURMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’de seçimin ikinci turunun sonucunun alındığı 29 Mayıs günü Laçin’e politik bir çıkartma yapan Azerbaycan diktatörü Aliyev, yaklaşık altı aydır abluka altında tuttuğu Artsakh (Dağlık Karabağ)’a yönelik askeri müdahale planının açık sinyallerini verdi. Ve şimdi bunun pratik adımlarının gecikmeden devreye …