Taner Akçam – Sevr ve Lozan’ı ortak noktaları üzerinden okumak

Sevr ve Lozan bugüne kadar, birbirinin tam zıttı iki antlaşma olarak okundu. Toprak ve sınırlar konusunda bu zıtlık doğru olabilir. Ama Sevr ve Lozan bunun dışında çok ciddi ortaklıklara ve benzerliklere sahipti. Vatandaşlık hakları, azınlıkların korunması ve savaş suçlarının tazmini …

Taner Akçam – 2023’te Sevr ve Lozan’ın ezberlenmiş hikâyesi değişmek zorunda

“100. yılı boyunca Cumhuriyetin kuruluş taşları olan Sevr ve Lozan üzerine çok şey söylendi. Burada, bugüne kadar okuduklarınızdan farklı bir tez dile getirilerek Sevr ve Lozan’ın bugüne kadar herkesçe bilinir ve ezberlenmiş hikâyesinin artık değişmesinin şart olduğu söylenecek. Hatta demokratik …

Nevzat Onaran – Mustafa Suphi, Ankara’nın tuzağına düştü


“Teçhizat ve para yardımı yapan Sovyetler gücendirilmeyecek” koşuluyla Ankara-Kars-Erzurum üçgeninde belirlenen ve Ankara’nın onayladığı plan şöyledir: 1- Heyet [Suphi ve yoldaşları] Erzurum’a vardığında halk kışkırtılmalıdır. 2- Heyette, Ankara’ya gidemeyecekleri ve kalamayacakları izlenimi uyandırılmalıdır. 3- Heyet Trabzon’a yönlendirilmelidir. 4- Trabzon’da da …

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU

Yunanistan ile Türkiye Arasında Lozan’da Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesinin Sonuçlanmasının Trajik 100. Yıldönümü 30 Ocak 2023

Bugün, insanlık tarihinde ilk kez, o zamanlar kurulan Milletler Cemiyeti’nin (BM’nin selefi) uluslararası organizasyonunun rızasıyla, Rum-Ortodoks ve Müslüman-Türk Nüfuslarının zorunlu olarak göç ettirilmesine verilen …

Sevan Nişanyan – Cumhuriyet neden kurulur

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda bu dört faktörden hangileri – devrimci ideoloji, eski rejim kurumlarının iflası, devlet otoritesini pekiştirme kaygısı, alternatif hanedan yokluğu – etkili olmuştur? Birinci Dünya Savaşından hemen önceki ve sonraki günlerde Türkiye’ye komşu sayılabilecek ülkelerde kurulan cumhuriyetlere göz atalım.…

Armaveni Miroğlu – PANGALTI ERMENİ MEZARLIĞI (SURP HAGOP MEZARLIĞI)

Bizanslılar zamanından itibaren İstanbul’da var oldukları bilinen Ermenilerin, 1303  tarihinden itibaren İstanbul’un fethine kadar Cenevizliler tarafından idare edilen Galata’da, 14. Yüzyıl’da küçümsenmeyecek bir sayı oluşturdukları ve orada Surp Sarkis (1361 tarihinde inşa edildiği bilinmekte ancak yıkılış tarihi hakkında herhangi bir bilgi …

Garbis Altınoğlu – Hristiyan Kıyımının Türkiye’ye Verdiği Zarar (2)

Anadolu’nun, bağırlarında kapitalizmin daha fazla gelişmiş olduğu ve Avrupa’nın demokratik ve aydınlanmacı havasından daha fazla etkilenmiş olan Hristiyan halklarına uygulanan sürgün ve kıyımın rakamlarla ölçülmesi zor, ama son derece önemli bir başka olumsuz sonucu daha olmuştur. Kısa erimde Kıvılcımlı’nın sözünü …