Sait Çetinoğlu – Türkiye’de “Sosyalist/Komünist” Hareketin Kökeni ve Bir Bileşeni Deyr-i Zor Mutasarrıfı “Canavar Zeki”

Türkiye “Sosyalist/Komünist” hareket Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Kurduğu Türkiye İştirakiyyun Teşkilatı ile başlatılması bir gelenektir. Öncesindeki örgütlenmeler dikkate alınmaz. Çok erken tarihte sosyalist düşünceyi coğrafyamıza taşıyan Ermenileri, Yahudileri ve Rumları geçtik, Türklerin/Müslümanların organizasyonlarından da söz edilmemesi de bir gelenek olmuştur.…

Garbis Altınoğlu – Hristiyan Halkların Sürgün ve Kıyımı Meşru ve Yararlı mıydı?

Bu soruya verilecek yanıt ilgili kişinin sınıfsal konumuna ve siyasal yelpazenin neresinde durduğuna göre değişir. Ancak, Hristiyan halklar açısından yol açtığı trajik akıbet ve bu sürgün ve kıyımların kısa erimde birileri için sağladığı “yararlı sonuçlar” bir yana bırakılsa da 1913-23 …

Esra Yalazan – Gerçeğin peşinde bir sürgün hikâyesi ve Yervant Odyan

Zihnime kim bilir hangi kitaptan süzüldü o kanadı kopuk cümle; “Anlatılmayan hikâye, yaşanmamış hayattır”. Hayat tecrübesini derinleştiren anlatılar edebiyat metinleriyle sınırlı değil elbette. Yaşanan hayatı, anlatılılabilen bir hayata dönüştürmenin sırrı, iç seslerin ve hatta sessizliğin trajik yanına tahammül edebilme yetisinde …

Hovsep Hayreni – SOYKIRIMIN 107. YILINDA ÖZÜR BEKLEYEMEZKEN YENİ CÜRÜMLERE KARŞI UYARICI OLMAYI GÖREV BİLMELİYİZ

Ermeni Soykırımı yalnız bir halkın değil, bir vatanın da yok edilişiydi. Tarihsel Ermenistan’ın Batı bölümünü haritadan silenler, bugün Doğu bölümündeki Artsakh (Karabağ) başta olmak üzere, Syunik’i ve bütün Ermenistan’ı da ilhak etmek ve Ermeni halkından arındırmak istiyorlar.

Bu 24 Nisan …

Mehmet Polatel – 1915 Soykırımı ve Mülkiyet Gaspı

Mülkiyet gaspı Ermeni soykırımının doğrudan bir parçasıdır. Ermenilerin hem bireysel hem de toplu olarak mülksüzleştirilmelerini ve sahip oldukları varlıkların dağıtımını içeren mülkiyet gaspı, doğrudan Ermeniliğin imhası ile ilişkilidir. Bu bağlamda, on binlerce ev, tarla, bahçe gibi taşınmaza ve sabundan basmalık …