Taner Akçam – Adnan Ekşigil’in eleştirisi vesilesiyle Yüzyıllık Apartheid ve ötesi

Adnan Ekşigil’in Yüzyıllık Apartheid kitabım hakkında yazdığı eleştirinin ağırlık merkezini Apartheid kavramı oluşturuyor. Ekşigil’in ana fikri; “Apartheid’a elverişli bir iklime pekâlâ sahip olmakla beraber” Türkiye’de “tam teşekküllü bir Apartheid rejiminin varlığından bahsetme(nin) zor” olduğu. Bu nedenle, aksini iddia etse de …

Taner Akçam – 2023’te Sevr ve Lozan’ın ezberlenmiş hikâyesi değişmek zorunda

“100. yılı boyunca Cumhuriyetin kuruluş taşları olan Sevr ve Lozan üzerine çok şey söylendi. Burada, bugüne kadar okuduklarınızdan farklı bir tez dile getirilerek Sevr ve Lozan’ın bugüne kadar herkesçe bilinir ve ezberlenmiş hikâyesinin artık değişmesinin şart olduğu söylenecek. Hatta demokratik …

Sait Çetinoğlu – Katledilmesinin 15. Yılında Hrant Dink’in anısına – Ermeni Soykırımının Kısa Bir Tarihine Dair

Son günlerde Ermenistan ile yeni bir “karşılıklı yumuşama” sürecine girilerek karşılıklı görüşmecilerin atanması ve ilk görüşmenin Moskova’da gerçekleştirilmesi, sivil havacılık için hava sahalarının açılması, karşılıklı hava ulaşımının başlaması için çalışmaların sürdürülmesi yeni bir döneme daha girildiğinin işareti olarak alırsak, yeni süreci

Taner Akçam – ‘Kurtuluş ve Kuruluş savaşları bitmedi’ inancı sürüyorsa, hangi helalleşme ve yüzleşme?

“Helalleşme”den ne anlamamız gerekiyor? Ana fikir, Türkiye’nin bugünkü sorunlarının temelinin “Kurtuluş ve Kuruluş” döneminde atıldığı ve “Kuruluş” kaynaklı yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğumuz.

“Kurtuluş ve Kuruluş” yıllarına sadece “egemenlik hakkı” ve “bağımsızlık” ekseninden baktığımız için, bugünkü sorunların tohumlarının o yıllarda …

Taner Akçam: Soykırımın unutulan boyutu asimilasyon

Taner Akçam, Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferansı’ndaki sunumuna, Ermeni soykırımının yapısal bir unsuru olmasına rağmen, asimilasyon konusunun bugüne kadar fazlasıyla ihmal edildiğine dikkat çekti. Akçam’a göre bunun iki önemli nedeni var: Birincisi, soykırımın bir hukuk kategorisi olarak tanımlanmasının kaçınılmaz sonucu. Soykırım gibi …

Taner Akçam: “İlk gece hakkı” tartışmasına dair

20 Nisan 2021’de Gazete Duvar’da yayımlanan bir söyleşi sırasında kullandığım “Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi” ifadesinin, söyleşi sırasında aktardığım başka pek çok fikrin içinden koparılarak, şahsıma karşı ağır ifadeler ve hakaretlerle körüklenen bir saldırı kampanyasının aracı haline …