Taner Akçam – Adnan Ekşigil’in eleştirisi vesilesiyle Yüzyıllık Apartheid ve ötesi

Adnan Ekşigil’in Yüzyıllık Apartheid kitabım hakkında yazdığı eleştirinin ağırlık merkezini Apartheid kavramı oluşturuyor. Ekşigil’in ana fikri; “Apartheid’a elverişli bir iklime pekâlâ sahip olmakla beraber” Türkiye’de “tam teşekküllü bir Apartheid rejiminin varlığından bahsetme(nin) zor” olduğu. Bu nedenle, aksini iddia etse de …

Hovsep Hayreni – SOYKIRIMIN 107. YILINDA ÖZÜR BEKLEYEMEZKEN YENİ CÜRÜMLERE KARŞI UYARICI OLMAYI GÖREV BİLMELİYİZ

Ermeni Soykırımı yalnız bir halkın değil, bir vatanın da yok edilişiydi. Tarihsel Ermenistan’ın Batı bölümünü haritadan silenler, bugün Doğu bölümündeki Artsakh (Karabağ) başta olmak üzere, Syunik’i ve bütün Ermenistan’ı da ilhak etmek ve Ermeni halkından arındırmak istiyorlar.

Bu 24 Nisan …

Mehmet Polatel – 1915 Soykırımı ve Mülkiyet Gaspı

Mülkiyet gaspı Ermeni soykırımının doğrudan bir parçasıdır. Ermenilerin hem bireysel hem de toplu olarak mülksüzleştirilmelerini ve sahip oldukları varlıkların dağıtımını içeren mülkiyet gaspı, doğrudan Ermeniliğin imhası ile ilişkilidir. Bu bağlamda, on binlerce ev, tarla, bahçe gibi taşınmaza ve sabundan basmalık …

Garbis Altınoğlu: Ermeni Sorununu Çözmenin Yollarına İlişkin Notlar

Ermeni sorunu, daha doğrusu Türk-Ermeni sorunu son derece karmaşık ve derin köklere sahip bir sorundur ve tarihsel deneyimin de göstermiş olduğu gibi basit formüller yardımıyla çözülemez. Duygularla yüklü oluşu anlaşılabilecek olan bu sorun,

a) Ermeni jenosidinin tarihsel arkaplanı, yani 19. …

Taner Akçam: Soykırımın unutulan boyutu asimilasyon

Taner Akçam, Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferansı’ndaki sunumuna, Ermeni soykırımının yapısal bir unsuru olmasına rağmen, asimilasyon konusunun bugüne kadar fazlasıyla ihmal edildiğine dikkat çekti. Akçam’a göre bunun iki önemli nedeni var: Birincisi, soykırımın bir hukuk kategorisi olarak tanımlanmasının kaçınılmaz sonucu. Soykırım gibi …

Yektan Türkyılmaz: Ermenilerle Birlikte, Van da Öldürüldü

Uzun bir süredir, “Soykırımı Yeniden Düşünmek: Doğu Anadolu’da Şiddet ve Mağduriyet, 1913-1915” başlıklı doktora tezi ile çalışmalarını sürdüren Modern Doğu Merkezi (Zentrum Moderner Orient) çalışanı Yektan Türkyılmaz, soykırım üzerine hazırladığı tezini değerlendirdi. Türkyılmaz, tezinin ana bölümlerinden biri olan Van’da yaşanan …

Antep 1915 – Ermeni Soykırımı’nın 3 faili

Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de resmi ya da gayri resmi tarih yazımında soykırım, asıl olarak bilimsel ya da edebi türlerde ele alınırken, çoğunlukla mağdurun bakış açışıyla anlatılmıştır. Soykırıma uğrayan grup, kitle, topluluk ve/veya ırkın; sosyolojik, psikolojik, siyasal, sosyal ve kültürel …