Taner Akçam – Sevr ve Lozan’ı ortak noktaları üzerinden okumak

Sevr ve Lozan bugüne kadar, birbirinin tam zıttı iki antlaşma olarak okundu. Toprak ve sınırlar konusunda bu zıtlık doğru olabilir. Ama Sevr ve Lozan bunun dışında çok ciddi ortaklıklara ve benzerliklere sahipti. Vatandaşlık hakları, azınlıkların korunması ve savaş suçlarının tazmini …

Taner Akçam – 2023’te Sevr ve Lozan’ın ezberlenmiş hikâyesi değişmek zorunda

“100. yılı boyunca Cumhuriyetin kuruluş taşları olan Sevr ve Lozan üzerine çok şey söylendi. Burada, bugüne kadar okuduklarınızdan farklı bir tez dile getirilerek Sevr ve Lozan’ın bugüne kadar herkesçe bilinir ve ezberlenmiş hikâyesinin artık değişmesinin şart olduğu söylenecek. Hatta demokratik …

Erdoğan Aydın: Türk egemen sınıfı Lozan’ı ihlal etti

Türkiye’nin “tapu senedi” olarak kabul ettiği Lozan Antlaşması’nın bizzat Türk egemen sınıfı tarafından ihlal edildiğini söyleyen tarihçi-yazar Erdoğan Aydın, “Bunun bedelini Kürtler ve gayrimüslimler ödüyor” dedi. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Anlaşması’nın üzerinden 97 yıl geçti. Türkiye toprakları üzerinde yaşayan …

Sait Çetinoğlu: Lozan: Kolonyalizmin Boğaz’a bir vasal görevlendirmesinin kısa hikayesi

1. Birinci Büyük Savaşın Sonu ve Osmanlının İşgal’i


30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesine göre teslim olan Osmanlı Devletinin çeşitli yerleri “işgal” edilir. Bu bir takım bölgelerde sembolik küçük bir “güç” bulundurulması şeklindedir. Bu birliklerin büyük bölümü İngilizler tarafından …