Taner Akçam – Sevr ve Lozan’ı ortak noktaları üzerinden okumak

Sevr ve Lozan bugüne kadar, birbirinin tam zıttı iki antlaşma olarak okundu. Toprak ve sınırlar konusunda bu zıtlık doğru olabilir. Ama Sevr ve Lozan bunun dışında çok ciddi ortaklıklara ve benzerliklere sahipti. Vatandaşlık hakları, azınlıkların korunması ve savaş suçlarının tazmini …

Vahé Tachjian – 1920’lerde ve 1930’ın başlarında gayri Türk etnik ve dinî grupların Türkiye’den Suriye’ye sınırdışı edilmesi

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini yaptığı Millî Hareket’in doğuşundaki ana faktör, mağlup Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılıp parçalanmasıydı. Hareketin amacı, Anadolu’da hâlâ muzaffer Müttefiklerin egemenliği altında bulunan tüm eski bölgelerin yeniden ele geçirilmesiydi. Ortadoğu haritasının Büyük Güçler …

Serdar Korucu: “Kilise”si Meclis’i Rahatsız Eden Şehir: Kırklareli

Türkiye’de yer isimlerini değiştirme uygulamasının en dikkat çeken örneklerinden biri Kırklareli. Bizans’tan Osmanlı’ya, hatta Cumhuriyet dönemine kadar Kırkkilise olarak anılan bölge 95 yıl önce değiştirildi. Nedeni adındaki “kilise”den rahatsız olunmasıydı.

Kırkkilise, bugünkü resmi adıyla Kırklareli, 1367’de I. Murat döneminde Osmanlı …