‘Varlık Vergisi’nin amacı gayrimüslim azınlığı Müslümanlaştırmaktı’

Yazar Herkül Millas: Devlet, Türkleşemeyeceklerini yok ediyor. Bu kuruluş felsefesinde var. Müslüman olmayanları düşman görüyor ve bunu Varlık Vergisi yoluyla uygulamaya çalışıyor.

Mehmet Şahin (Artıgercek): Varlık Vergisi nasıl bir kanundu sizce?

Kitabına uydurulmuş bir kanun diyelim. Aslında çok masum görünen …

Rıfat N. Bali: Cumhuriyet Döneminde Azınlıklar Politikası

Osmanlı İmparatorluğu’nu devralan ve Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan cumhuriyetin ilk yıllarında peşpeşe yürürlüğe konan kanunlar çağdaş ve laik bir Türkiye kurmayı amaçladı. Bu yeni Türkiye Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî ve idari yapısını tamamen red eden ve bu yapıyı değiştirmeyi hedefleyen bir …