KBDH: Faşist Kuşatmalardan Çıkışın Parolası Ceren Güneş Ölümsüzdür!

Ceren Güneş

Tüm direniş ve mücadele mevzilerinde net ve kararlı duruşuyla, kadın iradesi ve aklını her an, her adımda yaratan, yaşatan, üreten DKP/Birlik Merkez Komite üyesi Ceren Güneş (Özge Aydın), işgalci faşist kuşatmayı yarmak üzere girdiği, Serekaniye-Til Temir cephe hattında ölümsüzleşmiştir. Türkiye faşizminin işgal saldırısının ilk gününden beri devrim topraklarının özgür kalması için, militanca en önde, savaş mevzilerinde yer aldı. Yaşamı uğruna ölecek kadar çok seven; gülüşüyle, duruşuyla her an, her saniye etrafındakilere direnç ve mutluluk katan Ceren yoldaşımız, kadın özgürlük mücadelesinin, aynı zamanda bir kadın devrimi olan Rojava devriminin, yılmaz bir savunucusu olarak konumlandı.

Devrim yapacak kolektif bir öznenin inşası için kendisini, önder bir kadro olarak; teorik-siyasal-örgütsel-askeri komple bir devrimci olarak; üretmesinin, ancak savaş alanlarında olabileceğine inandı ve buna göre konumlandı. Bugün çok daha iç içe geçmiş olan, Türkiye ve Kürdistan devrimi için birleşik devrim mücadelesinin yükseltilmesini, etinde kemiğinde hissetti ve varoluşunu buradan tanımladı.

Türk ve Sünni bir ailede şekillenen yaşamı, Hacettepe Tıp Fakültesi amfilerine dek uzanan süreçte, sınıf ve cins çelişkisinin kapitalist sistemde nasıl cereyan ettiğini kavramış, üniversite sıralarında da kadın özgürlüğü temelli, proletaryanın devrim yürüyüşüne militanca katılmıştır.

Türkiye’de, faşist devletin besleyip büyüttüğü IŞİD çetelerinin karargahını bombalama eyleminde yer aldı, içeride yoldaşlarıyla birlikte Komünarlar’ın, askeri olarak ilk çıkış eylemlerinin örgütleyicisi ve gerçekleştireni oldu. Bu çıkışa kadın rengini verdi. Devrimin nabzının, bölge çapında Rojava’da attığı dönemlerde, kadın özgürlük savaşını ve iradesini büyütmek üzere bu topraklara koştu.

En büyük öfkesi, adeta bir cins kırımına dönüşen kadın cinayetlerine karşı henüz güçlü bir özsavunma direnişi örgütleyememiş olmamızdı. O, her anlamda devrimci kopuşu gerçekleştirebilecek kadın iradesini hem kendisinde hem de değdiği tüm yoldaşlarında/siper yoldaşlarında var etmek için uğraştı. O, bu duruşuyla devrimci atılım ruhunu hakim kılmak için, kadın yoldaşlarına öncülük görevini yüklendi. Her sokak başında, elinde kadın özgürlük bayrağı; elinde taşı, molotofu; elinde bombası, yanında yoldaşları kadınlar… Her savaş mevzisinde elinde silahı, dilinde savaş naraları ile yanı başında Kürt, Türk, Arap, Ermeni ve ismini sayamayacağımız onlarca halktan devrimciler… Türkiye’de, Medya Savunma Alanları’nda, Rojava’da; ezcümle devrimin saatinin hızlandığı her yerde, patriyarkal kapitalist sisteme, faşist devlete karşı bilenmiş öfkesiyle en önde…

Kadın özgürlük mücadelesinin, birleşik devrim mayasıyla büyütülmesinde ısrarcı kadın öncülerdendi Ceren yoldaşımız. Bölge halklarının özgürlük savaşında en önde yürüdü. Enternasyonalist Özgürlük Taburu’nun, en çetin mevzilerde yürüttüğü savaşa komutanlık yaptı. Enternasyonal ve Türkiyeli yoldaşlar topluluğunun, kısa sürede yenilmez bir savaş gücü olmasında onun kararlılığı ve bütünleştiriciliğinin payı vardır. Onun siyasal-askeri aklı, enternasyonal yoldaşlarla sınırlar aştı, Rojava Devrimi’nin kadın özgürlükçü karakterine bir de onun rengini kattı. Türkiye halklarına, işçi ve emekçilerine, gençliğe ve kadınlara, KBDH adına seslenirken bastırılmış kadın çığlıklarına ses olmayı bildi. Faşizme ve erkek egemenlikçi sisteme karşı kadınları her alanda mücadeleye, öz savunma mücadelesine çağırırken, “kızgın yağ dolu tavaların” dahi silaha dönüştürülebileceğini tüm öfkesiyle haykırdı. O, kendisinden önce ölümsüzlüğe uğurladığımız kadın özgürlük savaşçılarından aldığı güçle dimdikti. Yüzü hep ufka; Cemrelere, Delallere, Mercanlara, Sarinlere… doğruydu.

Kadın kurtuluş mücadelesini, işçi sınıfının ve ezilen halkların kurtuluşunu esas alan devrimci savaşımızın cisimleşmiş hali ölümsüzlerimiz, ilelebet devrimci rotamız olacaktır. Ceren yoldaşın, yarım kalan bombası, ataerkinin ve faşizmin en korunaklı karargahlarını yok etmek üzere, tüm devrimci kadınlarca sahiplenilmiştir/sahiplenilecektir!

Ceren Güneş Ölümsüzdür!

Kadın Özgürlük Savaşçıları Ölümsüzdür!

İşgali Kıracak, Faşist Türk Devletini Yıkacağız!

Yaşasın Kadınların Birleşik Devrim Hareketi

KADINLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ

Kaynak: tkpml.com