Garbis Altınoğlu – İŞÇİ SINIFI DEĞİL, ORDU MERKEZLİ BİR “DEVRİM” STRATEJİSİ -1

Kıvılcımlı ’da Stratejik PlanKıvılcımlı’nın sadece bir araştırmacı/ teorisyen olmayıp aynı zamanda Türkiye devrimci hareketine yol gösterme savında olan ve çoğu zaman aktif siyaset yapan bir kişi olduğu dikkate alındığında, onun eleştiregeldiğim bu stratejik hatalarının önemli siyasal ve örgütsel sonuçları olacağı …

İSTANBULLU RUMLARIN EVRENSEL FEDERASYONU – Duyuru

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu (İREF), 1923-2003 yılları arasında devamlı ve sürekli bir şekilde T.C. Hükümetleri tarafından anayasal haklarının ihlalleri neticesinde -kendi isteğine/iradesine rağmen-, nüfusunun %99u Türkiye dışında yaşamaya mecbur edilen İstanbul Rum Toplumunun dünya çapında birleştirici kurumu olarak Sn. T.C. …

Ayhan Aktar – 6-7 Eylül 1955: Cumhuriyet Tarihinin En Karanlık Gecesi

Cumhuriyet tarihimizin en tatsız olaylarından birinin 50. Yıldönümüne[1] yaklaşıyoruz… Elli yıl önce İstanbul’da gayrimüslim vatandaşlarımıza karşı saldırılar düzenlendi, bu insanların işyerleri ve evleri önce tahrip edildi sonra da yağmalandı. Gayrimüslim vatandaşlarımızın okullarına ve kiliselerine giren saldırganlar onların kutsal saydıkları mekânları …

Armaveni Miroğlu – PANGALTI ERMENİ MEZARLIĞI (SURP HAGOP MEZARLIĞI)

Bizanslılar zamanından itibaren İstanbul’da var oldukları bilinen Ermenilerin, 1303  tarihinden itibaren İstanbul’un fethine kadar Cenevizliler tarafından idare edilen Galata’da, 14. Yüzyıl’da küçümsenmeyecek bir sayı oluşturdukları ve orada Surp Sarkis (1361 tarihinde inşa edildiği bilinmekte ancak yıkılış tarihi hakkında herhangi bir bilgi …

Sait Çetinoğlu – Türkiye’de “Sosyalist/Komünist” Hareketin Kökeni ve Bir Bileşeni Deyr-i Zor Mutasarrıfı “Canavar Zeki”

Türkiye “Sosyalist/Komünist” hareket Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Kurduğu Türkiye İştirakiyyun Teşkilatı ile başlatılması bir gelenektir. Öncesindeki örgütlenmeler dikkate alınmaz. Çok erken tarihte sosyalist düşünceyi coğrafyamıza taşıyan Ermenileri, Yahudileri ve Rumları geçtik, Türklerin/Müslümanların organizasyonlarından da söz edilmemesi de bir gelenek olmuştur.…